HARHAR MAHADEV

JAI DIEBESHWAR MAHADEV

WELKOM OP DE WEBSITE VAN SRI SHIV MANDIR ROTTERDAM

DE MANDIR IS EEN ONTMOETINGS- EN BEZINNINGS PLEK VANUIT DE SANATAN DHARMA STROMING WELKE IS OPGEZET IN 1980 ALS PARTICULIER INITIATIEF EN HEEFT TEN DOEL DE RELIGIEUZE EN CULTURELE BELANGEN TE BEHARTIGEN EN TEVENS TE BEVORDEREN.

DE MANDIR BIEDT DE MOGELIJKHEID AAN EEN IEDER OM ACTIVITEITEN TE ORGANISEREN.

SAMENWERKING MET ORGANISATIES – OOK VAN NIET HINDOE STROMING- WERKEN WE MEE SAMEN OM BEWUSTWORDING, ACCEPTATIE VAN WAARDEN EN NORMEN EN TOLERANTIE TE BEVORDEREN OM ZO EEN POSITIEVE BIJDRAGE TE LEVEREN AAN DE LEEFBAARHEID VAN DE OMGEVING.

DE REGULIERE DIENSTEN WORDEN OP ZONDAGMORGEN EN DINSDAGAVOND GEHOUDEN.

ZONDAG : MANDIR OPEN OM 09.00 UUR

PRATHANA, BHAJAN, KIRTAN EN POOJA VAN 09.15 UUR TOT 10.45 UUR

PRAVACHAN 10.45 UUR TOT 11.30 UUR

11.30 UUR, AARTIE PRESAAD

BUITEN DE REGULIERE DIENSTEN VIEREN WE BIJNA ALLE RELIGIEUZE FEESTEN ZOALS NAVRATRI, MAHA SHIVRATRI, JANAMASTHAMI ETC ETC.

NAMENS FAMILIE HARINARAIN, SYMPATHISANTEN EN LEDEN VAN DE SRI SHIV KIRTAN EN RAMAYAN SAMAADJ HETEN WIJ U VAN HARTE WELKOM.

HARHAR MAHADEV – JAI MATA DI