HARHAR MAHADEV

JAI DIEBESHWAR MAHADEV

DE MANDIR IS EEN ONTMOETINGS- EN BEZINNINGS PLEK VANUIT DE SANATAN DHARMA STROMING WELKE IS OPGEZET IN 1980 ALS PARTICULIER INITIATIEF EN HEEFT TEN DOEL DE RELIGIEUZE EN CULTURELE BELANGEN TE BEHARTIGEN EN TEVENS TE BEVORDEREN.

SAMENWERKING MET ORGANISATIES – OOK VAN NIET HINDOE STROMING- OM SAMAN BEWUSTWORDING, ACCEPTATIE VAN WAARDEN EN NORMEN EN TOLERANTIE TE BEVORDEREN OM ZO EEN POSITIEVE BIJDRAGE TE LEVEREN AAN DE LEEFBAARHEID VAN DE OMGEVING.

DE REGULIERE DIENSTEN WORDEN OP ZONDAGMORGEN EN DINSDAGAVOND GEHOUDEN.

ZONDAG : MANDIR OPEN OM 08.30 UUR

PRATHANA, BHAJAN, KIRTAN EN POOJA VAN 09.00 UUR TOT 10.30 UUR

PRAVACHAN 10.30 UUR TOT 11.15 UUR

11.15 UUR, AARTIE PRESAAD

BUITEN DE REGULIERE DIENSTEN VIEREN WE BIJNA ALLE RELIGIEUZE FEESTEN ZOALS NAVRATRI, MAHA SHIVRATRI, JANAMASTHAMI ETC ETC.

NAMENS FAMILIE HARINARAIN, SYMPATHISANTEN EN LEDEN VAN DE SRI SHIV KIRTAN EN RAMAYAN SAMAADJ HETEN WIJ U VAN HARTE WELKOM.

HARHAR MAHADEV – JAI MATA DI

THE MANDIR IS A MEETING AND REFLECTION PLACE FROM THE SANATAN DHARMA MOVEMENT, WHICH WAS SET UP IN 1980 AS A PRIVATE INITIATIVE AND AIMS TO PROMOTE RELIGIOUS AND CULTURAL INTERESTS.

COOPERATION WITH ORGANISATIONS – INCLUDING NON-HINDU ORGANISATIONS – TO PROMOTE SAMAN AWARENESS, ACCEPTANCE OF VALUES AND NORMS AND TOLERANCE IN ORDER TO MAKE A POSITIVE CONTRIBUTION TO THE QUALITY OF LIFE IN THE AREA.

REGULAR SERVICES ARE HELD ON SUNDAY MORNINGS AND TUESDAY EVENINGS.

SUNDAY : MANDIR OPEN AT 8.30 AM

PRATHANA, BHAJAN, KIRTAN AND POOJA FROM 09.00 AM TO 10.30 AM

PRAVACHAN 10.30 AM TO 11.15 AM

11.15 AM, AARTIE PRESAAD

BESIDE REGULAR SERVICES, WE CELEBRATE ALMOST ALL RELIGIOUS FESTIVALS LIKE NAVRATRI, MAHA SHIVRATRI, JANAMASTHAMI ETC ETC.

ON BEHALF OF HARINARAIN FAMILY, SYMPATHISERS AND MEMBERS OF THE SRI SHIV KIRTAN AND RAMAYAN SAMAADJ, WE WELCOME YOU.

HARHAR MAHADEV – JAI MATA DI