Begin jaren 70 reisden wij als familie naar Nederland. Als doorsnee gezin werkte onze vader als arbeider in het ziekenhuis en moeder als huisvrouw. Samen hadden ze de zorg voor hun negen kinderen. Na zich gesetlled te hebben en na verloop van jaren werd de behoefte, het belang maar ook de noodzaak vanuit de groeiende Hindoe gemeenschap tot het samenkomen om het geloof te belijden steeds groter. In die tijd best wel een uitdaging omdat in een westerse cultuur gewerkt moest worden aan acceptatie en integratie, daarnaast was het vinden van een locatie waar je alle rituelen kon uitvoeren met bijbehorende zang en lezingen een uitdaging op zich.

En om toch invulling te geven aan die behoefte om samen te zijn (satsang) met de Surinaams Hindoestanen werd er door onze ouders Jagya’s georganiseerd in zalen in Rotterdam. Enkele jaren later werden onze ouders geconfronteerd met een voor hun zeer ingrijpende gebeurtenis die zijn weerslag heeft gehad op de hele familie; deze gebeurtenis was beslissend voor het moment waarop besloten werd een Mandir te bouwen en wel een SHIV MANDIR.

Op 4 maart 1980 was het dan zover, de deuren van de Mandir werden aan de Nozemanstraat 3 te Rotterdam geopend – in die dagen meer bekend als TIBITI Mandir – naar de gelijknamige winkel die onze familie exploiteerde. Vanaf het begin kenmerkt de Mandir zich door een sterke verbondenheid met de eigen Surinaams Hindoestaanse gemeenschap en tradities en rituelen allen vanuit de Sanatan Dharm grondbeginselen. De Mandir neemt een vooraanstaande positie in als het gaat om de vertegenwoordiging in verschillende sociaal maatschappelijke organisaties, alsook de verbondenheid en samenwerking met Surinaams Hindoestaanse Priesters en Priesters uit andere landen zoals India, Amerika, Canada en Cariben.

Vanaf dag één is het een komen en gaan van gelovigen en geïnteresseerden. In de loop der jaren heeft de Mandir vanuit alle uithoeken van de wereld wijzen en geleerden mogen ontvangen die de Hindoe Sanatan Dharm verkondigden.

Shri Shiv Mandir Rotterdam is de eerste, en dus oudste Mandir van Nederland. De locatie en ligging is destijds zo zorgvuldig gekozen dat wij heden ten dage nog versteld staan van hoe vooruitziend de visie onze ouders is geweest. Enkele jaren geleden is er een artikel geschreven door de gemeente Rotterdam waarin onze Mandir, die mede door de ligging, werd omschreven als meest onzichtbare gebedsruimte. Het betekend dat we als gebedshuis in harmonie leven met onze omgeving, de mensen om ons heen, ongeacht hun achtergrond, geloof of cultuur. Zo vredig en volledig geaccepteerd.

Nu na ruim 37 jaar wordt door onze familie de traditie die is opgezet door wijlen onze ouders Sriman en Srimatie Harinarain voortgezet en doorgegeven aan de volgende generatie en gemeenschap. We zijn trots dat er iedere zondag een drukke ochtenddienst is in de Mandir met pooja – kirtan/bhajan en katha’s. Op de dinsdagen is er Ramayan Satsang en alle feestdagen zoals de maandelijkse Shivratrie, Navratrie, Janamasthmi etc. worden uitbundig gevierd. Alle diensten en activiteiten in onze Mandir zijn gebaseerd op de Sanatan Dharm; en juist omdat wij steeds in staat zijn gebleken in de afgelopen 37 jaren om de vertaalslag te maken van Dharm naar de hedendaagse maatschappij kenmerkt onze positie en grote aanhang waarbij steeds meer jongeren zich aansluiten. Naast deze activiteiten organiseren we cursussen yoga, meditatie, kennisverrijking van de geschriften Geeta en Ramayan etc.

Noemenswaardig is dat onze Mandir een particulier initiatief is en samen met en door de gemeenschap wordt gerund. Voor dit initiatief en de geleverde inspanningen hebben leden van onze familie inmiddels twee keer de hoogste onderscheiding van de gemeente Rotterdam mogen ontvangen en is één keer een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Namens de Shri Shiv Mandir nodigen wij u van harte uit ons te bezoeken en deel te nemen aan één van onze diensten en/of activiteiten.
OM TRIAMBAKAM YAJAMAHE SUGANDHIM PUSHTI VARDANAM URVARUKAMIVA BANDHANAN MRITYOR MUKSHEEYA MAMRITAT

Jai Bholenath.
Familie Harinarain.