HARHAR MAHADEV JAI DIEBESHWAR MAHADEV

WELKOM OP DE WEBSITE VAN SRI SHIV MANDIR ROTTERDAM
 
DE MANDIR IS EEN ONTMOETINGS- EN BEZINNINGS PLEK VANUIT DE SANATAN DHARMA STROMING WELKE IS OPGEZET IN 1980 ALS PARTICULIER INITIATIEF EN HEEFT TEN DOEL DE RELIGIEUZE EN CULTURELE BELANGEN TE BEHARTIGEN EN TEVENS TE BEVORDEREN.
 
DE MANDIR BIEDT DE MOGELIJKHEID AAN EEN IEDER OM ACTIVITEITEN TE ORGANISEREN.
SAMENWERKING MET ORGANISATIES – OOK VAN NIET HINDOE STROMING- WERKEN WE MEE SAMEN OM BEWUSTWORDING, ACCEPTATIE VAN WAARDEN EN NORMEN EN TOLERANTIE TE BEVORDEREN OM ZO EEN POSITIEVE BIJDRAGE TE LEVEREN AAN DE LEEFBAARHEID VAN DE OMGEVING.
 
DE REGULIERE DIENSTEN WORDEN OP ZONDAGMORGEN EN DINSDAGAVOND GEHOUDEN.
 
ZONDAG : MANDIR OPEN OM 09.00 UUR
PRATHANA, BHAJAN, KIRTAN EN POOJA VAN 10.00 UUR TOT 11.15 UUR
PRAVACHAN 11.30 UUR TOT 12.15 UUR
12.15 UUR TOT 12.45 UUR, AARTIE PRESAAD
 
DINSDAG : MANDIR OPEN OM 18.00 UUR
RAMAYAN SATSANG VAN 19.00 UUR TOT 20.30 UUR
 
BUITEN DE REGULIERE DIENSTEN VIEREN WE BIJNA ALLE RELIGIEUZE FEESTEN ZOALS NAVRATRI, MAHA SHIVRATRI, JANAMASTHAMI ETC ETC.
 
NAMENS FAMILIE HARINARAIN, SYMPATHISANTEN EN LEDEN VAN DE SRI SHIV KIRTAN EN RAMAYAN SAMAADJ HETEN WIJ U VAN HARTE WELKOM.
 
HARHAR MAHADEV – JAI MATA DI